Registratie / Registration:

Om zich als arts, genezer of therapeut voor deze vakgroep te registreren, gelieve dit formulier in te vullen.
Belangrijk: voor zoverre umlauten (, , ) voorkomen in uw gegevens, gelieve deze om te zetten in ae, ue, oe. Hartelijk bedankt!
Vult alstublieft uw e-mailadres in. Uw toegangspaswoord wordt u via e-mail toegestuurd. 
 

To register as a doctor or therapist, use this form.
Important:
If there are the letters , oder in your data ("umlauts"), please use ae, oe oder ue. Thank you!

Do not forget your E-Mail, vour username and password will be sent to you imediately

Beroep
Aanhef
Vornaam / First Name
Achternaam /Lastname
Straat
Postcode - Plaats / Postal Code - City
Land / Country
Telefoon / Phone
E-Mail